لزوم حمایت از صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد ملی

ضرورت تمرکز بر تولید محصولات راهبردی در صنعت پتروشیمیù÷NÒø+aù

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حمایت از صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد ملی باید افزایش یابد.

حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر لزوم حمایت از صنعت پتروشیمی گفت: مجلس دهم به ویژه کمیسیون انرژی سعی کرد به بهترین نحو و با استفاده از وضع قوانین و مصوبات خود از این صنعت حمایت کند، چراکه معتقدم توسعه صنعت پتروشیمی با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام فروشی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همسو است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن در بخش‌های پایه‌ای، میانی و تکمیلی صنعت پتروشیمی نقشی بسزا در تولید محصول نهایی دارد، افزود: سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از اقدام‌های کلان به شمار می‌آید، از آن جا که در ایران مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی مناسبی وجود دارد، این حوزه را برای سرمایه‌گذاران سودآور می‌دانم.
امیری خامکانی تصریح کرد: در صورتی که به توسعه صنایع پتروشیمی با برنامه‌ریزی مشخص، اهمیت مناسب داده شود، بسیاری از تنگناها و چالش‌های اقتصادی برطرف می‌شود که امیدواریم حمایت از صنعت پتروشیمی در مجلس یازدهم نیز با وضع قوانین و مقررات مثبت و همچنین حذف قوانین دست و پاگیر در این صنعت، تداوم یابد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پتروشیمی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، عنوان کرد: باید تلاش کرد صنعت پتروشیمی آن‌گونه که شایسته است توسعه یابد و در این مسیر، حمایت از این صنعت رو به رشد به عنوان یک راهبرد افزایش یابد.