پتروشیمی‌ها موتور محرک اقتصاد کشور هستند

پتروشیمی ها موتور محرک اقتصاد کشور هستند

پتروشیمی‌ها موتور محرک اقتصاد کشور هستند
نقش صنعت پتروشیمی در ارزآوری و تنظیم بازار و همچنین ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی غیرقابل انکار است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که پتروشیمی بعد از نفت بیشترین ارزآوری را برای کشور دارد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، پتروشیمی‌ها موتور محرک اقتصادی محسوب می‌شوند.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت و مجلس از توسعه صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی ها به عنوان نهادهای خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان می توانند بیشترین ارز را وارد کشور کنند.

رضایی ادامه داد: پتروشیمی محور صادرات غیرنفتی کشور است و توسعه متوازن این صنعت و تولید محصولات نهایی می تواند منجر به ارزآوری بیشتری برای کشور شود.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی روند افزایشی داشته است، افزود: در حال حاضر نقش صنعت پتروشیمی در ارزآوری و تنظیم بازار و همچنین ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی غیرقابل انکار است و می توان اذعان کرد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، پتروشیمی‌ها یک صنعت بسیار مهم در اقتصاد و صنعت ایران محسوب می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما محصولات پتروشیمی است، عنوان کرد: بی‌شک پتروشیمی‌ها تاکنون در ثبات بازارارز نقش مهمی داشته‌اند.