۸ دی روز پتروشیمی مبارک

علي مصطفوي :
امروز روز صنعت پتروشيمي ، روز بزرگ مرداني است كه در جاي جاي اين صنعت خط شكن تحريم هاي ظالمانه بوده اند و با حضورشان در خط مقدم جنگ اقتصادي موجود عليه كشور عزيزمان با موفقيت توانستند آن را بي اثر نمايند.
اين روز بزرگ را به مردم عزيز و تمامي تلاشگران و همكاران عزيز صنعت پتروشيمي تبريك عرض مينمايم.
علي مصطفوي
مدير عامل شركت پتروشيمي شيخ بهايي