درباره ما

پتروشیمی شیخ بهایی


شرکت پتروشیمی شیخ بهایی با هدف تولید واحد اکتان افزا از برش های 4 کربنه خروجی واحد های الفین و خروجی محصولات آلکیلات،ETBE،بوتن-1و محصول جانبی نرمال بوتان در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر احداث خواهد شد.

موقعیت جغرافیایی

پیام مدیر عامل

 

در این راه بر آنیم از حداکثر ظرفیت های نیروی انسانی و دانش فنی بومی کشور جهت ساخت پتروشیمی شیخ بهایی بهره مند گردیم. رجاء واثق داریم این مهم جز با بهرگیری از قدرت اندیشه و تجربه مدیران موفق و نخبگان جوان کشور محقق نگردد.